MUDr. Ľubomír Šušol

absolvent lekárskej fakulty Karlovej univerzity.
Odborný garant kliniky alternatívnej medicíny Lotos.

Ing. Ľubomíra Šušolová

absolventka päťročného štúdia tradičnej čínskej medicíny na
TCM Inštitúte v Prahe so zameraním na fytoterapiu, akupresúru,
stimuláciu akupunktúrnych bodov a dráh, dietetiku.
Maderoterapia, aurikuloterapia, LPG procedúry.